O spoločnosti

DATALAN, a. s., je popredným slovenským poskytovateľom inovatívnych biznis riešení a IT služieb v oblasti softvérových a infokomunikačných riešení, outsourcingu IT a konzultácií. Cieľom spoločnosti DATALAN je poskytovať zákazníkom kvalitné služby a riešenia tak, aby maximálne efektívne napĺňali požiadavky klientov a pomáhali im zlepšovať ich biznis aktivity.

Spoločnosť DATALAN pôsobí na slovenskom IT trhu od roku 1990 a je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa európskej normy ISO 9001:2000, systému environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001. Jej klientmi sú spoločnosti z oblasti telekomunikácií, priemyslu, finančné inštitúcie a organizácie verejného sektora. V roku 2007 sfúzovala so spoločnosťou Ability Development SK, čím vznikla jedna z najväčších IT spoločností na slovenskom trhu s obratom presahujúcim 33,194 milióna EUR (1 miliardu Sk). Kúpou spoločnosti Euroaltis sa spoločnosť DATALAN stala jedným z najväčších a najskúsenejších dodávateľov riešení pre samosprávu, ktoré poskytuje pod názvom DATALAN Digitálne mesto. Riešene získalo ocenenie v prestížnej súťaži Cena ITAPA 2009.

Portfólio softvérových riešení tvoria oblasti KNOWLEDGE MANAGEMENT, zamerané na správu dokumentov, riadenie procesov a spoluprácu a ENTERPRISE APPLICATION SYSTEMS, orientované prevažne na zber dát, riadenia a kontrolu výroby a logistiky.


Základné informácie o spoločnosti DATALAN, a.s.:

 

Obchodné meno: DATALAN, a. s.

Právna forma: akciová spoločnosť

Sídlo: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

Deň vzniku: 1. máj 2001

IČO: 35 810 734

IČ DPH: SK2020259175

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B.

Základné imanie: 11,7 mil. Sk

Viac informácií: www.datalan.sk