Registrácia - formulár

Registrácia MEMPHIS
 1. Všeobecné podmienky poskytovania programu MEMPHIS prostredníctvom www.memphiserp.eu 1. Program MEMPHIS v bezplatnej verzii je licencovaný ako Shareware s legislatívou platnou k 1.1. príslušného kalendárneho roka. 2. Zákazník ho môže používať zadarmo po celý rok na základe registrácie a prideleného licenčného kľúča. 3. Vždy na začiatku každého kalendárneho roka je nutná preregistrácia na nasledujúci kalendárny rok. 4. Zákazník má možnosť vybrať si niektorý zo servisných programov a využívať tak možnosť legislatívneho update po celý kalendárny rok a konzultácií v elektronickej forme.
 2. Pre aktiváciu bezplatnej licencie programu MEMPHIS, vyplňte nasledujúce informácie, ktoré budú slúžiť na vygenerovanie aktivačného kľúča pre používanie programu MEMPHIS a prístup do zákazníckej zóny. Tieto údaje vám budú zaslané na kontaktný e-mail. Venujte preto prosím zadaniu údajov pozornosť a pred odoslaním si ich vo vlastnom záujme prekontrolujte.
 3. * Polia o značené hviezdičkou sú povinné
 4. Adresa sídla spoločnosti:
 5. Názov firmy(*)
 6. Ulica a čp.:(*)
 7. PSČ(*)
  Vložte prosím číslice.
 8. Mesto(*)
 9. IČO(*)
  Vložte prosím číslice.
 10. DIČ
  Vložte prosím číslice.
 11. Kontaktná osoba:
 12. Priezvisko(*)
 13. Meno(*)
 14. Titul
 15. E-mailová adresa(*)
  Zle zadaná emailová adresa.
 16. Telefónne číslo:
  Vložte prosím len číslice.
 17. Odoslaním registračného formulára súhlasíte so všeobecnými podmienkami.