Video ukážky

Na tejto stránke si môžete stiahnuť a pozrieť video ukážky vybraných funkčností a vlastností programu MEMPHIS.


Vytvorenie firmy

založenie novej firmy

Došlá objednávka

zaevidovanie novej objednávky od zákazníka

Výdajka

postup pri vystavení výdajky zo skladu

Dodací list

vystavenie dodacieho listu

Vyšlá faktúra

vystavenie vyšlej faktúry pre odberateľa

Explorer

popis pracovného prostredia programu MEMPHIS

Pohľady

customizácia Explorera - prispôsobenie pracovného prostredia pre konkrétneho užívateľa

Užívateľské zostavy

generovanie manažérskych pohľadov a možnosti exportu zostáv do rôznych formátov

Nastavenie prístupových práv

nastavenie prístupových práv

Servis

nastavenie a údržba databázy MS SQL v module Servis