Školenia MEMPHIS

business-seminarPotrebujete sa zdokonaliť v ovládaní programu MEMPHIS? Neviete si s niečím poradiť a telefonická či mailová podpora Vám nezodpovedala na všetky otázky? Alebo nemáte predplatený ani jeden z balíkov technickej podpory? Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku kladne, tak práve vám sú určené naše kondičné školenia pod vedením skúsených konzultantov.

Vyberte si z nasledovnej ponuky kondičných školení a vyplňte kontaktný formulár  - objednávku.

NASTAVENIE ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY                                                   rozsah školenia - 1 deň
nastavenie organizačných jednotiek, skladov, pokladní a vlastných bankových účtov
EXPLORER                                                                                                         rozsah školenia - 1 deň
nástroje explorera - filtrovanie, zoraďovanie, nastavenie pohľadov
práca so záznamami - zlučovanie zhodných záznamov
nastvenie panelu MEMPHIS - vytvorenie zástupcov
export záznamov do MS EXCEL - export pohľadov a záznamov do MS EXCEL
generovanie manažérskych tlačových zostáv
DOKLADY                                                                                                             rozsah školenia - 2 dni
nastavenie číselných radov v dokladoch
predvolené hodnoty dokladov
dokladové toky - párovanie dokladov, nastavenie párovania dokladov, prehľady párovania dokladov
logistické doklady - objednávky, dodacie listy, faktúry, zálohové platby, ponuky, dopyty
dokladový tok pri obstaraní - VOB-DOL-PRI-DFA
dokladový tok pri predaji - CEN-DOB-DOL-VYD-VFA
finančné doklady - pokladničné doklady, bankové výpisy, príkazy na úhradu
obchodné prípady, zákazky
INTRASTAT                                                                                                        rozsah školenia - 1 deň
tvorba výkazu intrastat
nastavenia parametrov pre INTRSTAT - číselník IST kódov
vytvorenie dávky, odoslanie dávky, spracovanie údajov v INTRASTAT-CS
KATALÓGY                                                                                                        rozsah školenia - 1 deň
katalóg tovarov a materiálov
katalóg obchodných partnerov - kontaktné osoby, detailné údaje kontaktnej osoby, prevádzky, bankové účty
katalóg služieb
katalóg kurzov
SKLAD                                                                                                                rozsah školenia - 2 dni
prehľad skladu - stav skladu, skladové karty, výrobné čísla, EAN kódy
maximálny a minimálny stav skaldu - automaticlé generovanie objedávok
rezervácie
evidencia balení - saldokonto balení
doklady skladu - prevodky, prájemky, výdaky
MAJETOK                                                                                                           rozsah školenia - 2 dni
definície modulu majetok - členenie majetku, daňové obdobia, daňové odpisové skupiny-KKP, nastavenie vyraďovacích stavov, odpisové plány, strediská
založenie karty majetku - leasingový majetok
odpisy majetku - daňové odpisy, účtovné odpisy
SPRÁVA SYSTÉMU                                                                                           rozsah školenia - 1 deň
nastavenie programu MEMPHIS
nastavenie dokladov - nastavenie zostáv, nastavenie dokladov, vkladanie obrázkov
logovanie
ÚČTOVNÍCTVO                                                                                                  rozsah školenia - 3 dni
nastavenie predkontácií - účtovné pohyby, účtovné denníky dokladov
interné doklady - generovanie dokladov, evidencia dokladov
DPH - definícia priznania DPH, sadzby DPH, daňové priznanie DPH, tlač výkazu, archív výkazov
účtovné knihy - Účtovný denník, hlavná kniha, Obraty účtov
nastavenie Homebankingu - definícia bankových účtov, definícia formátov homebankingu
súhrnný výkaz DPH - zoznam dokladov výkazu
saldokonto - analýza saldokonta, počiatočný stav saldokonta
ročná uzávierka účtovníctva - uzávierkové operácie, migrácia počiatočných sstavov
FINANČNÉ ANALÝZY                                                                                       rozsah školenia - 1 deň
definície finančných analýz
Cash Flow
ekonomické výkazy - náklady a výnosy, pomerné ukazovatele
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Ziskovosť a marža
VÝROBA                                                                                                            rozsah školenia - 1 deň
katalóg výrobkov - cenové návrhy, kalkulácie výrobkov
doklady výroby - prevodky, rozpracovaná výroba
HOTOVOSTNÝ PREDAJ cez FM a  RP                                                             rozsah školenia - 1 deň
nastavenie modulu Pokladňa
predaj cez pokladňu - uzávierky, prepojenie so skladom

Pri registrácii viacerých tém, alebo záujemcov, ponúkame zvýhodnenú cenu. closeup-of-happy-businesspeople-clapping-hands