Produkty

Vážení zákazníci.

Ponúkame Vám dva informačné systémy určené pre spoločnosti z oblasti obchodu, výroby a služieb, ktorých spoločnou vlastnosťou je totožné pracovné prostredie - Framework. Rozdielom sú možnosti kombinácie modulov a tým aj rozdiely v oblasti funkcionality. Každý z nich je predurčený pre spoločnosť na istom stupni rozvoja.

VÝHODOU PRE ZÁKAZNÍKA oproti konkurenčným riešeniam, je jednoduchý prechod z MEMPHISu na MEMPHIS ENTERPRISE pri raste firmy. Pracovné prostredie zostáva, zmení sa len rozsah modulov, čo prináša pre firmu nezanedbatelný efekt v podobe eliminácie chýb a ušetrenie času a prostriedkov na novú implementáciu.

Pre koho sú naše riešenia určené?

MEMPHIS je ekonomický systém pre spracovanie komplexnej firemnej agendy, určený predovšetkým pre:

 • malé a začínajúce firmy, ktoré si vedú kompletnú účtovnú evidenciu sami
 • firmám, ktoré si nechávajú viesť účtovnú evidenciu externe, ale potrebujú mať prehľad o svojich skladových zásobách, vystavovať doklady súvisiace s obchodnou činnosťou, mať údaje svojich zákazníkov a o všetkých základných procesoch vo firme
 • účtovníckym firmám, ktoré vedú účtovnú evidenciu daňovým subjektom

Čítajte viac ...

 

MEMPHIS ENTERPRISE je komplexný informačný systém určený pre riadenie stredne veľkých a veľkých spoločností, ktorý okrem samotnej ekonomickej agendy, poskytuje informácie pre riadenie firemných procesov:

 • v oblasti obchodu a služieb - aktuálny stav obchodných prípadov, objednávok a skladových zásob, evidencia obchodných partnerov
 • v oblasti výroby - evidencia zákazok, stav zásob materiálových vstupov, rozpracovaná výroba, ukončená výroba, vyčíslenie materiálových a mzdových nákladov
 • manažérske prehľady - denné prehľady o finančnom stave firmy - prehľad bankových účtov, cash-flow, záväzky a pohľadávky a mnoho iných zostáv a finančných analýz, potrebných pre manažérske rozhodovanie.
 • správa dokumentov - systematicky eviduje všetky dokumenty, ktoré do firmy prichádzajú a odchádzajú. Zabezpečuje dodržiavanie lehôt, znemožňuje stratu dokumentov a zabezpečuje archiváciu v súlade s legislatívou.

Čo je charakteristické pre spoločnosti, ktoré sú používateľmi MEMPHIS ENTERPRISE ?

 • firmy, ktoré hľadajú systém, ktorý sa im prispôsobí v každej etape rastu bez nutnosti zmeny dodávateľa systému
 • firmy, ktoré ocenia kvalitný ERP systém a dokážu jeho výstupy denne používať pre efektívne riadenie podnikových procesov
 • firmy, ktoré kvalitný ERP systém považujú za náskok pred konkurenciou
 • firmy, ktoré majú záujem o dlhodobobé partnerstvo s dodávateľom ich ERP riešenia

 

Čítajte viac ...