MEMPHIS ENTERPRISE je komplexný informačný systém určený pre riadenie stredne veľkých a veľkých spoločností podnikajúcich v sektore služieb, obchodu, distribúcie a výroby. Je vyvinutý na platforme produktov Microsoft ®. Využíva technológiu MS SQL®, ktorá umožňuje vysokú dostupnosť a bezpečnosť dát.

Charakteristické vlastnosti MEMPHIS ENTERPRISE:

Prispôsobenie požiadavkám spoločnosti – MEMPHIS ENTERPRISE je modulárny systém, ktorý je navrhnutý tak, aby sa plne prispôsobil procesom, ktoré vo vašej firme prebiehajú. V praxi to má dve zásadné výhody – zákazník používa a platí len za tie moduly, ktoré skutočne potrebuje a systém „rastie“ so zákazníkom. Bez akýchkoľvek problémov sa aj  v budúcnosti prispôsobí zmenám (napr. v súvislosti s rozširovaním aktivít a rastu spoločnosti),  bez nutnosti zmeny IS. Základné moduly - Obchod, Logistika, Faturácia, Financie, Učtovníctvo, Majetok je možné rozšíriť o Výrobu, Manažérske reporty, Personalistiku, CRM a Správu dokumentov

Jednoduché a rýchle ovládanie - podobnosť pracovného prostredia MEMPHISu s prostredím produktov MS Office®, garantuje rýchle zvládnutie základov práce so systémom, čo významne urýchľuje proces implementácie systému. Každý údaj sa zadáva do systému len raz a zobrazí sa vo všetkých agendách, v ktorých to je potrebné.

Prispôsobenie užívateľovi – každý užívateľ si môže nadefinovať a uložiť najčastejšie používané pohľady v agendách, s ktorými pracuje, čo mu umožňuje získať okamžitý prehľad len v tých dátach, s ktorými denne pracuje. Takýchto pohľadov si môže nedefinovať viacero, pričom si veľmi jednoduchým spôsobom môže medzi nimi prepínať.

Zabezpečená podpora – užívateľom poskytujeme technickú podporu, ktorá zabezpečuje legislatívny a programový upgrade systému.

Výstupy – používateľ má v každej agende množstvo štandardných reportov vyplývajúcich z legislatívy, ale zároveň si môže vytvárať jednoduchým spôsobom svoje vlastné zostavy, ktoré zostanú uložené a môže ich kedykoľvek vygenerovať s aktuálnymi dátami. S výstupmi zo systému sa dá pracovať nielen v samotnom MEMPHISe, ale po exporte do MS EXCEL môže používateľ vytvárať grafy a tabuľky pre účely prezentácií, či reportingu tretím osobám.

Generovanie dokladov – kliknutím myši a potvrdením akcie sa dajú jednoduchým spôsobom vygenerovať súvisiace doklady. Napr. z Výdajky zo skladu sa dá vygenerovať Dodací list a Faktúra. Táto funkčnosť významným spôsobom zjednodušuje prácu so systémom, eliminuje chybovosť a znižuje časové nároky na jednotlivé operácie, napr. príjem a výdaj zo skladu.

Bezpečnosť a dostupnosť dát – firemné dáta sú tým najcennejším, čo každá firma vlastní. Bez nich sa nedá riadiť žiadna spoločnosť a ani zabezpečovať výkazníctvo voči štátnym inštitúciám. Preto pri výbere IS je dôležité aj to, na akej platforme a s akými dátovými skladmi IS pracuje. Produkty spoločnosti Microsoft®, na ktorých je postavené riešenie MEMPHIS ENTREPRISE. Je zárukou bezpečnosti a stálej dostupnosti dát.

Zaujal Vás systém MEMPHIS ENTERPRISE? Chceli by ste sa dozvedieť viac? Viac informácií získate na stránke Moduly a možnosti. Videoukážky, ktoré Vám názorne priblížia prácu so systémom si môžete pozrieť na stránke VIDEO ukážky.

Pre podrobnejšie informácie o konfigurácii programu MEMPHIS ENTERPRISE vhodnej pre vašu spoločnosť, o licenčných a cenových podmienkach môžete požiadať na tomto kontakte.