Logistika

Modul Logistika riadi materiálové a tovarové toky medzi jednotlivými skladmi, ktorých môže byť v systéme ľubovoľný počet. Na každom sklade môžete sledovať príjmy, výdaje, prevody a stav zásob. Pre ocenenie skladových zásob môžete použiť metódu FIFO, alebo priemerné skladové ceny. V Logistike môžete sledovať pohyb zásob a históriu pohybov skladových položiek na skladovej karte, kontrolovať rezervované množstvo a podobne. Pre Systém umožňuje vykonávať uzávierky a inventúry skladov a vytvárať všetky potrebné štatistické prehľady.

Skladové prehľady
Tieto prehľady Vám poskytnú ucelený pohľad na všetky príjmové i výdavkové skladové doklady, položky všetkých dokladov, pohľady na tovar cez výrobné čísla a umiestnenie položiek na skladových pozíciách. Všetky skladové prehľady môžete filtrovať a triediť podľa parametrov (napr. podľa skladu, dátumu, skupiny tovaru, apod.). K dispozícii máte aj špeciálne prehľady pre minimálne a maximálne množstvá, tovary bez pohybu a podobne.

Rezervácia

V sekcii rezervácie máte prehľad o počte položiek, ktoré sú rezervované na sklade. Rezervované položky vtedy nie je možné vyskladniť. Stav rezervácií má len informatívny charakter. Po odpočítaní od celkového stavu skladu získate skutočné disponibilné množstvo skladových položiek.
 

Obalové hospodárstvo

 
Agenda riadi evidenciu vratných obalov. Pri vratných obaloch môžete detailne sledovať ich stav, pohyby a majetkové či správne vzťahy k jednotlivým obalom alebo skupinám obalov.

Modul LOGISTIKA obsahuje:

 • Procesné riadenie obehu dokumentov (príjemky, výdajky, prevodky, výrobné listy...)
 • Podrobná evidencia vybavenosti obchodných prípadov
 • Cenotvorba
 • Skladová evidencia (príjemky, výdajky, prevodky, čiarové kódy...)
 • Stav skladu podľa rôznych parametrov
 • Rezervácie skladových položiek
 • Skladové jednotky
 • História pohybu skladových položiek, dodávky
 • Evidencia umiestnenia tovaru
 • Expirácia tovaru, záručných lehôt
 • Oceňovanie skladových zásob podľa rôznych metód
 • Adresár obchodných partnerov
 • Hodnotenie odberateľov, dodávateľov
 • Automatické generovanie nákupu, zápočtov
 • Colný sadzobník
 • Inventúra skladu

 

 

Viac informácií o MEMPHIS LOGISTIKA nájdete tu v MEMPHIS logistika A4