Fakturácia

Fakturácia poskytuje kompletnú evidenciu prijatých a vystavených faktúr, dobropisov, zálohových platieb a upomienok. Všetky doklady môžete vystaviť ako tuzemské (domáci obchod a EU) alebo zahraničné, a to v rôznych menách, v jednom alebo viacerých číselných radoch. Všetky doklady majú jednotný vzhľad. Rozloženie funkcionality je rozdelené do dvoch hlavných zón: hlavička dokladu a položky dokladu. Každá evidencia obsahuje štandardné prehľadové zostavy, ktoré si môžete jednoducho upraviť podľa potreby. Účtovné zápisy môžete vytvárať priamo v každom doklade.

Hlavička dokladov

Hlavičku dokladov môžete rozdeliť prostredníctvom záložiek do niekoľkých hlavných častí. V záložke „Obsah“ nájdete všetky povinné údaje vybraného typu dokladu. V záložke „Texty“ máte k dispozícii sprievodné texty dokladu, a tiež interné informácie dostupné iba užívateľom systému. Záložka „Sumy“ Vám poskytne podrobný rozpis súm dokladu, vrátane podrobných rozpisov DPH podľa typu dokladu (tuzemsko, EU, dovoz/vývoz). Záložka „Úhrady“ je priamo previazaná na prvotnú evidenciu úhrad. Na tejto záložke máte k dispozícii detailné informácie k úhradám bez nutnosti zaúčtovania, čím získate okamžitý prehľad o stave pohľadávok a záväzkov.Položky dokladov


Položky dokladov sú previazané podľa typu na katalógové položky (katalóg tovaru, materiálu, výrobkov, služieb). Vďaka tejto funkcii môžete jednoduchšie pracovať s evidenciou položiek, a tiež automatizovať zaúčtovanie podľa nastavenia v systéme. V MEMPHISe môžete v dokladoch využiť aj doplnkové funkcie, ako napríklad automatizovaný výpočet zliav, prípadne často sa opakujúce položky nezaradené v katalógoch.

Modul FAKTURÁCIA obsahuje:
•    Došlé faktúry
•    Vystavené faktúry
•    Upomienky
•    Úhrady faktúr

Viac informácií o MEMPHIS FAKTURÁCIA nájdete v MEMPHIS fakturacia A4